Chilled

Ide o hudobnú dejovú líniu venovanú štyrom základným zemským živlom a dvom vesmírnym. Tieto elementy sú sprevádzané motívami, ktoré vo mne evokujú. Zasnené newage motívy sú striedané jazz-rockovými prvkami, tak ako sú akustické nástroje striedané syntetickými. Nosným prvkom tejto kompozície je premenlivé tempo s kombináciou nezvyčajných taktov a rytmiky…

Popis motívových častí:

 1. 00:00well come
  Prvá, úvodná časť bola sprevádzaná mojou vnútoronou nervozitou. Orchestrálne kompozície sú zanedlho vystriedané minimalistickou atmosférou v 7/8 takte a mohutnými nervóznymi klavírnymi sólami…
 2. 03:40fire
  Druhá časť, zahalená melanchóliou a emóciami, ktoré nás zvyknú spaľovať. Po baladickom gitarovom úvode sa motív zlomí do 5/4 taktu v jazz-rockovej atmosfére, ktorá ku koncu vrcholí, aby napokon zhasla v doznievajúcom piáne…
 3. 08:16water
  Tretia časť, ktorá je (naproti predošlím dvom) plná pokoja. Najprv sa kolíšete na vlnách 7/4 taktu a príjemne vyklepávajúceho klavíra, neskôr sa však ponoríte do syntetickej valčíkovej hymnickej ódy…
 4. 15:37earth
  Spočiatku čisto orchestrálna skladba z vnútra duše s gregoriánskym chorálom, neskôr s etnickými perkusiami, downtempovými bicími a záverečným vyvrcholením s gitarovým sólom…
 5. 22:32wind
  Kľudnejšia časť zameraná prevažne na gitary rôznych druhov, nepravidelný takt a skrytú melanchóliu…
 6. 29:10elements
  Pompézna časť, Grand finale, climax… hlavný motív sa tu vráti k úplnemu začiatku Chilled, ale v optimistickej nálade, ktorá postupne graduje do štastného záveru tejto Zemskej epizódy…
 7. 33:06sun
  Pokojná a atmosferická, synteticko-klavírna časť s jemnou ambientnou biciou vrstvou obalenou spaľujúcimi plochami…
 8. 36:13moon
  Pri komponovaní tejto časti som nadviazal spoluprácu s výborným amatérskym hudobným producentom Michalom „Vulture“ Šupom, v ktorého archíve som objavil „odhodený“ vynikajúci motív a s jeho súhlasom som ho v tejto melancholickej časti použil ako nosný. V druhej polovici sklady sa však od tohto motívu odpútam, zlomím ho do 7/4 taktu a jazz-rockovej klubovej atmosféry…

popis:

štyl:
, , , , ,


dátum zverejnenia:
14. augusta 2007