Anodus Abyssus

Táto skladba stála na samom počiatku albumu Neobios. Je mojim odkazom a poctou skladateľskému géniovi Vangelisovi. Začína improvizáciou na elektrickom piane, pomaly sa rozvíja a odhaľuje nové nástroje, v polovici sa zlomí do 7/8 taktu a zaznie sólo na syntetizátore Minimoog, aby sa nakoniec skladba vrátila tam, kde začala.

popis:

štyl:
,


dátum zverejnenia:
1. januára 2008