album: Chilled

album: Chilled

dátum vydania: 14. augusta 2007

Materiál na tento album som vytváral približne od konca roka 2004. Je žánrovo rôznorodý a motívovo pestrý. Úvodnú a zároveň nosnú skladbu albumu tvorí rovnomenná, viac než trištvrte-hodinová kompozícia Chilled, ktorá je zložená z ôsmich častí. Tá je zameraná viac na emočnú stránku hudby, než na prostú zábavnú formu. Pre konzumentných poslucháčov komercie to asi nebude ich "šálka kávy", ale to bolo vlastne aj mojim cieľom. Nečakám, že skladba osloví masy a obsadí vrchné priečky hitparád, ale budem rád za každého poslucháča, ktorý túto hudbu príjme a osloví ho. A budem ešte radšej, ak sa stotožní s emóciami, ktoré som do hudby dal...

Zbytok albumu tvoria 3 samostatné skladby ľahších žánrov, ktoré sprevádzajú poslucháča po rôznych časových a náladových fázach bežných dní, obalené príslušnými ambientnými zvukmi. Štýlovo sú tieto skladby posadené do zasneného chilloutu (s príjemnou vokálovou improvizáciou), neskôr dostane priestor soft-house, ktorý sa postupne zlomí a prepracuje do ambientu a tiež dostane priestor napríklad aj downtempo.

Album Neobios nájdete v službách Spotify, Deezer, iTunes, Amazon, Youtube Music a ďalších...

1. Chilled

Ide o hudobnú dejovú líniu venovanú štyrom základným zemským živlom a dvom vesmírnym. Tieto elementy sú sprevádzané motívami, ktoré vo mne evokujú. Zasnené newage motívy sú striedané jazz-rockovými prvkami, tak ako sú akustické nástroje striedané syntetickými. Nosným prvkom tejto kompozície je premenlivé tempo s kombináciou nezvyčajných taktov a rytmiky…

2. Weakening

Zasnený chillout s lámanými bicími, pokojnými melódiami, tiahlými padmi a jemnou vokálovou improvizáciou (za ktorú ďakujem Jarke Hatiarovej). Atmosféra skladby má evokovať ťažké ranné vstávanie počas búrky.

3. Binary Sentience

Ďalšia, skoro desať minút dlhá dynamickejšia skladba, ktorá by sa dala rozdeliť do troch motívových častí. Skladba, zo začiatku ponorená do ambientných zvukov pokojného prílivu a odlivu mora počas letného dažďa, je čoskoro pretnutá jemnými perkusiami znázorňujúcimi beh času, do ktorých sa začína odvíjať symfonická baladická melódia, ktorú sprevádzajú house bicie, ktorých rovný rytmus sa v ďalších motívoch zlomí v spleti ďalších, samozrejme aj syntetických nástrojov…

4. Midnight Calm

Pokojná chill-out skladba, ktorá je zaujímavá svojim postupným vývojom a variabilitou. Skladba sa začína odvíjať ponorená do zvuku polnočného „ticha“ a prechádza cez niekoľko motívových celkov, ktorým dominujú vždy iné nástroje a iná bicia zložka…