EP: Umbra Linea

EP: Umbra Linea

dátum vydania: 9. júla 2013

Toto EP vzniklo ako vedľajší produkt prác na mojom druhom, koncepčnom, tematickom, dlhohrajúcom albume Neobios, ktorý je momentálne v príprave. Na EP sa nachádza jediná, rovnomenná, 15-minútová skladba, ktorá je snáď najexperimentálnejším počinom, na ktorý som sa kedy odhodlal. Jej vývoj bol veľmi dlhý a zložitý. Postupne sa formoval z útržkov, nápadov a motívov, ktoré koncepčne nezapadali do pripravovaného albumu "Neobios"... viac »»

1. Umbra Linea

Táto experimentálna skladba je zložená z kratších či dlhších rôzne atmosferických motívových fragmentov, ktorými sa snažím poslucháča plynulo previesť – od úvodnej filmovo ladenej orchestrálnej sekvencie, cez dynamickejšiu časť, ktorá postupne utíchne do pokojnej orchestrálnej pasáže. Tú však neskôr pretína nervózny motív, ktorý sa postupne mení a skladba vrcholí tvrdším rockovým partom.