Proximalis (reprise)

Strata blízkej osoby je tá najhlbšia ryha, ktorú dokáže osud vytesať do duše človeka. Je zmietaný neprekonateľným pocitom bezmedznej prázdnoty a uvedomovania si, že tú osobu už nikdy viac neuvidí, že sa už naňho neusmeje či nepovie láskavé slovo. Každý to prežíva inak, rôzne dáva najavo svoje emócie… niekto navonok, iný to v sebe nosí tak dlho, kým sa „nevyplače do nôt“…
Venujem ako spomienku na všetkých, ktorí nám chýbajú…

popis:

štyl:
, ,


dátum zverejnenia:
14. augusta 2010