Neobios – príbeh z iných svetov

kategória: albumy a projekty
dátum zverejnenia: 11. januára 2014

Neobiosneobios je názov môjho druhého dlhotrvajúceho albumu. Už od svojho prvopočiatku bol koncipovaný tak, aby obsahoval skladby s vesmírnou tématikou a príbehom, ktorý by ich všetky prepojil. Ten sa postupne formoval v mojej hlave až do dnešnej podoby. Keďže nie je nijak prvoplánovo zreteľný, je naopak ukrytý v hudbe a iba v náznakoch odhaľovaný pomocou pseudo-latinských názvov, rozhodol som sa napísať tohto krátkeho sprievodcu týmto príbehom. Nejde mi o akési vnucovanie mojich predstáv, skôr iba o navodenie atmosféry, ktorou sa vaša fantázia môže nechať unášať… bude to taký malý sprievodca galaxiou. ;)

V niekoľko generácií vzdialenej budúcnosti bude definitívne potvrdená existencia planetárneho systému v súhvezdí Alfa Centauri. Stane sa tak hlavne po tom, čo znenazdania vletí späť do našej slnečnej sústavy ohromnou rýchlosťou prieskumná družica, vysielajúc sekvencie dát, ktoré sú onedlho dekódované ako podrobné informácie o planetárnom systéme v strede trojhviezdy Alfa Centauri a jeho obyvateľov, ako prvý skutočný a priateľský kontakt vzdialenej mimozemskej civilizácie. Potvrdia sa tak tiež dohady o planétach s atmosférou podobnou tej našej. Vlády sveta sa tak rozhodnú započať najodvážnejší vesmírny program ľudstva – Neobios – prieskumnú mierovú výpravu k viac ako 4 svetelné roky vzdialenému planetárnemu systému. Po dlhých desaťročiach príprav, prekonávania technických prekážok a problémov sa tak začína príbeh hľadania nového života na iných svetoch…

 1. Univiator [vesmírny cestovateľ]
  Program Neobios je na začiatku svojej dlhej cesty – na orbite Zeme skončila výstavba najväčšieho a najpokročilejšieho diela ľudstva – vesmírneho plavidla, ktoré bude schopné prekonať viac než 4 svetelné roky a preniesť niekoľko generácií posádok, zakladateľov novej civilizácie…
 2. Heliosys [slnečná sústava]
  Najväčšie vesmírne plavidlo sa vydalo na svoju púť a prechádza Slnečnou sústavou, okolo planét, ktoré sa nám zdali tak vzdialené – všetky nádhery našej Slnečnej sústavy ako na dlani…
 3. Anodus Abyssus [do hĺbky vesmíru]
  Ľudstvo oslavuje ďalší obrovský krok! Blížime sa ku hranici Slnečnej sústavy, kde budeme musieť prvýkrát čeliť všetkým neprebádaným javom na hranici heliosféry. No nastávajú prvé komplikácie preletom cez terminačnú vlnu, pôsobením podzvukového toku častíc v heliopauze a prekonávaním tlaku medzihviezdneho žiarenia – zlyhávajú motory, navigačné systémy a definitívne končí spojenie so Zemou. Po rokoch útrap, výskumov a prispôsobovaniu sa podmienkam heliopauzy sa nakoniec dostávame z našej heliosféry do veľmi riedkeho medzihviezdneho mraku.
 4. Proximalis [bližšie ku stredu]
  Projekt Neobios pláva ohromnou rýchlosťou do stredu trojhviezdy Alfa Centauri. Ubiehajú desaťročia…
  Preletom okolo bájnej hviezdy Proxima Centauri sa nakoniec dostávame do cieľa.
 5. SIGMA 98
  Prvý pokus o kontaktovanie mimozemskej civilizácie, ktorá nás sem priviedla, dopadol úspešne a naša diplomatická výprava sa na ich planéte učí miestnym podmienkam, zvykom, no hlavne jazyku. Štúdium ich hviezdnych máp odhalilo aj ďalšiu planétu v ich sústave so skoro rovnakými podmienkami a atmosférou ako na Zemi, navyše prázdnu (neobývanú bytosťami vyššej inteligencie), ktorú majú označenú symbolom podobnému nášmu gréckemu písmenu Sigma a identifikačným číslom 98. Okamžite boli vyslané sondy na prieskum planéty, ktorá by sa mohla stať našim novým domovom.
 6. Aeternum [večnosť]
  Po mnohých rokoch prieskumov a príprav začalo osídľovanie planéty SIGMA 98. Buduje sa pozemná základňa a obranné hradby proti tunajším zvieratám – predátorom. Prebieha ťažba surovín a ich spracovanie, budujú sa nové domovy a budovy občianskej vybavenosti. Noví obyvatelia sa už naveky budú prebúdzať v ich novej domovine.
 7. Lacrima [slza]
  Spomienka na všetkých ľudí, ktorých sme zanechali na Zemi, no hlavne na predošlé generácie posádok, ktoré pred mnohými rokmi začínali a rozbiehali projekt Neobios a s ktorými sa postupne musíme lúčiť.
 8. Neobios [nový život]
  Narodenie prvého človeka na novej planéte je prelomový moment, ktorým sa začala písať úplne nová kapitola dejín ľudstva, no hlavne Sigemčanov, ktorí pokračujú v osídľovaní, udomácňovaní sa a prispôsobovaniu sa novým podmienkam pre život – objavujú sa nové druhy hospodárskych zvierat, okrem tých, ktorých embryá sme si so sebou priniesli zo Zeme a priviedli k životu. Vznikajú nové osady, dediny a neskôr mestá.
 9. Delphinidae [delfíni]
  Vesmír nám ukazuje jednu zo svojich obrovských záhad: V oceánoch Sigmy boli objavené niektoré druhy delfínov presne tak, ako sme ich poznali zo Zeme. Odhaľuje sa tak zvláštne prepojenie týchto dvoch planét iným inteligentným tvorom zo Zeme, ktoré akoby predurčilo cestu ľudskej civilizácie…

V januári 2014 som si na prezentáciu albumu vybral skladbu s názvom Lacrima, prepracoval jej úvodnú sekvenciu oproti albumovej verzii a vytvoril toto promo video: